fbpx

Handelsbetingelser

Gyldighed

Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Ekspert Positionering. Bag Ekspert Positionering står Katrine Venke – Valuable Branding og Samurai PR (Uffe Erup Larsen).

Alle ydelser, services, produkter og forløb, udgår fra Ekspert Positionering. Besøgsadressen for Ekspert Positionering er (under forudgående aftale):

Samurai PR, Linnésgade 25, 1361 København K.

Priser

Alle priser er i danske kroner (DKK) ekskl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende online produkter, workshops, live-forløb, services og andre ydelser.

Online produkter, workshops, live-forløb, services og andre ydelser betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales. Tilmelding og bekræftelse ved forløb, køb af produkter, ydelser og aftale om opstart er bindende.

Online forløb, workshops og live-forløb kan i visse tilfælde betales i rater. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter og indenfor perioden som beskrevet ved produktet/ydelsen. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive aflyst på foranledning af Ekspert Positionering, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for sessioner i forbindelse med forløb kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Efter endt session, eventuelle møder samt udarbejdede og leverede services gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt og at du har en velfungerende telefon, computer og internetforbindelse. Du er selv ansvarlig for at læse produktbeskrivelsen igennem på det pågældende produkt inden du bekræfter aftale og køb.

Rettigheder

Ekspert Positionering har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til produkter, ydelser, online kurser samt live-forløb.

Ved køb af Ekspert Positionerings ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Ansvar

Ethvert erstatningsansvar som Ekspert Positionering måtte pådrage sig i relation til de leverede produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Ekspert Positionering skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset om Ekspert Positionering har handlet simpelt uagtsomt.

Ekspert Positionerings erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, erstatningsansvaret vedrører.

Ekspert Positionering og deres team påtager sig intet erstatningsansvar for produkter, der ved uheld går itu fx under styling og photoshoots, i studie på location til workshop-dage eller lignende.

I forbindelse med onlineforløb, live-forløb og den lukkede Facebook-gruppe leverer Ekspert Positionering guides, rådgivning og undervisningsmateriale inden for blandt andet public relations (PR), sociale media, visual branding mv. Du har som kunde selv ansvar for at ‘rykke på tingene’ og følge de råd, den læring og den rådgivning du får i løbet af Ekspert Positionering for at opnå de ønskede resultater.

Fortrydelsesret

Ekspert Positionering er målrettet selvstændige og virksomhedsejere med CVR-nummer. Med mindre andet specifikt aftale, er der ingen fortrydelsesret på dit køb.

Selv hvis du vælger at købe Ekspert Positionerings online produkter, workshops, live-forløb som privatperson, er de ikke omfattet af den generelle fortrydelsesret jf “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf 13”.

Ændring af handelsbetingelser

Ekspert Positionering har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt at foretage ændringer i gældende handelsbetingelser med 30 dages varsel. Ekspert Positionering forholder sig ligeledes ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.